Regulamin korzystania z Platformy Zarządzania Kompetencjami

§1

Postanowienia wstępne

§2

Definicje

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

§3

Prawa autorskie

§4

Odpowiedzialność

§5

Konta użytkowników

§6

Ochrona prywatności

§7

Postanowienia końcowe

Regulamin w treści obowiązującej od 25 października 2013 roku.

Załącznik nr 1

Dane rejestracyjne/dane przedsiębiorstwa: (imię; nazwisko; adres email; nazwa firmy; główne PKD firmy; ulica; numer budynku; numer lokalu; kod pocztowy; miasto; adres email firmowy; numer telefonu; zatrudnienie kobiet; zatrudnienie mężczyzn; zatrudnienie osób w wieku 45+)

Dane pracowników: (imię; nazwisko; stanowisko; adres email)

Debug toolbar